top of page
LRRN 2021 logo_edited.jpg

SOU NOU

Deklarasyon Misyon

Nou vize pou sipòte kominote imigran ki pi vilnerab yo enkli tout sèks, peyi orijin, relijyon, oryantasyon seksyèl, ak estati migratè lè nou bay:
-   enfòmasyon legal sou dwa imigran yo
-   enfòmasyon sou sèvis sosyal lokal yo nan rejyon North Shore, Massachusetts
-   opòtinite pou otonòm ak defans pou defann valè enklizyon, konpasyon, ak jistis rasyal ak ekonomik.

Kolaborasyon siksè

Pathways logo.webp
lchc_logo.png
lps logo.jfif
northeast justice center lynn logo.png
ecco_logo.png
leo_Logo.png
iglesia de dios profecia logo.png
CLCM_Main_Color.png
LSN logo_edited.jpg
grassroots-fund_logo-color.png
bottom of page